Akcja Charytatywna XVIII LO Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - Szczecińskie Szkoły Dla Potrzebującym


Celem naszej akcji jest zaktywizowanie młodzieży szczecińskich szkół do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.


Pomysł akcji narodził się 22 lat temu wśród uczennic III klasy o profilu socjalnym I Liceum Technicznego w Zespole Szkół nr 5, a jej inicjatorką i jednocześnie późniejszym koordynatorem była nauczycielka chemii w ZS nr 5 Wioletta Kobzdej - obecna p. Dyrektor szkoły. W następnym roku uczniowie i grono pedagogiczne ZS nr 5 zorganizowali tę akcję już pod znaną dziś, a wówczas po raz pierwszy użytą, nazwą PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI. Przez kilka kolejnych edycji, akcję koordynował ksiądz Sylwester Marcula. W obecnej edycji obowiązki koordynatora akcji przejął Mirosław Żylik, wspierany przez zespół zaangażowanych w akcję nauczycieli i uczniów tworzących tzw. Grupę Iskierkową.

Nasza akcja objęła również i inne szkoły, dlatego też bylibyśmy ogromnie zaszczyceni, mogąc znów liczyć na wsparcie i zaangażowanie uczniów i nauczycieli innych szkół. Ogromnie zależy nam, by 22 edycja, po przerwie spowodowanej pandemią, odbiła się echem wśród całej społeczności Szczecina.

Jesteśmy zaszczyceni, że tradycyjnie już patronowała nam będzie Pierwsza Dama RP - p. Agata Kornhauser-Duda a mecenatem objął akcje zarówno Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, jak i Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Swój mecenat przyznali nam również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin inauguracji akcji został wyznaczony na dzień 19 listopada br. Tradycyjnie już chcemy rozpocząć to dzieło pomocy w Centrum Handlowym Kaskada

Abyśmy jak co roku mogli w okresie przedświątecznym pochylić się nad najmniejszymi i wnieść swój wkład w budowę lepszego świata, proponujemy w poszczególnych tygodniach trwania akcji podjęcie takich działań, które z jednej strony uwrażliwią młodzież na potrzeby innych, a z drugiej polepszą byt materialny najuboższych.